PUKKDATABASEN

Forekomstområde 0919 - 504
Froland (0919) kommune, Aust-Agder (09) fylke.
Navn på forekomstområdet: Øynaheia
(Sist oppdatert 07.feb.2013)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469553 Y-koord: 6488340
Ressurs
Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Biprodukt pukk

Beskrivelse
Bruddet er et natursteinsbrudd som leverer pukk som biprodukt. Bruddet er drevet parallelt med veien i NNØ-VSV retning i knapt 200m lengde langsetter ei bratt li. Det er ingen bebyggelse i nærheten, og det vil neppe bli ressursproblemer på mange år med dagens størrelse på uttaket. Bergarten er en steiltstående, skrifrig og omdannet sandstein som spalter i forskjellige tykkelser.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469627 Y-koord: 6488449

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Kvartsitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse