PUKKDATABASEN

Forekomstområde 0233 - 526
Nittedal (0233) kommune, Akershus (02) fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjønndalen
(Sist oppdatert 19.jan.2023)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nannestad (1915-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 606207 Y-koord: 6653607
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er et område med fin- til middelskornet, massiv rombeporfyr, stedvis gjennomsatt av markerte sprekkesoner. Bjønndalen pukkverk er etablert i forekomsten og foredler bergarten gjennom knusing og sikting i ulike fraksjoner til et meget viktig produkt for bygge- og anleggsvirksomheten i hele Osloregionen. Kvalitetsmessig er bergarten meget godt egnet til de fleste byggetekniske formål. Forekomsten klassifiseres som en viktig nasjonal ressurs.

Bilder
1. Flyfoto av bruddet

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 606187 Y-koord: 6653559

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Rombeporfyr
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama av steinbruddet
2. Bildet viser deler av bruddet sett mot sørvest.
3. Luftfoto av bruddet (fra Feiring)


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse