PUKKDATABASEN

Forekomstområde 0533 - 501
Lunner (0533) kommune, Oppland (05) fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunner pukkverk
(Sist oppdatert 23.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gran (1815-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 588665 Y-koord: 6683332
Ressurs
Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Kalkstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steintaket ligger i en kalkstein som er gjennomsatt av rombeporfyrganger. Stort pukkverk med 3 pallhøyder hver på ca 10 meter. Bergarten er noe varierende, kalkrik i partier, mer som hornfels mot bunnen. Pukkverket er meget viktig i forsyningen av byggeråstoff til forskjellige formål i distriktet. Avgrensingen av forekomsten er ikke basert på geologisk kartlegging, men er en antydning til et mulig uttaksområde.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 588659 Y-koord: 6683366

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Kalkstein
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av bruddet sett mot nordøst
2. Pallhøyder
3. Detaljer i stuffen mot øst


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse