PUKKDATABASEN

Typeområde 1813 - 503
Brønnøy (1813) kommune, Nordland (18) fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikran
(Sist oppdatert 15.jul.1987)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Brønnøysund (1725-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 363033 Y-koord: 7256399
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Typelokalitet for granittisk gneis som opptrer på Indre og Ytre Torget 7 km sørvest for Brønnøysund. (Prøven er tatt i en utsprengt veggrøft. Bergarten er homogen og massiv innenfor et større område.)

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse