PUKKDATABASEN

Forekomstområde 0713 - 508
Sande (Vestfold) (0713) kommune, Vestfold (07) fylke.
Navn på forekomstområdet: Sando Verk A/S
(Sist oppdatert 14.aug.1995)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Drammen (1814-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573560 Y-koord: 6601459
Ressurs
Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Kalkstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er en kalksteinen inneholder 48% kalk og er dermed godkjent til landbrukskalk. 50% av produksjonen går til jordbrukskalk. Resten selges som pukk.

1995: Kalksteinen er lys, stedvis lagdelt og finkornig. Brukers til jordbruk (kalksteinsmel) og til pukk - singel. Båt/ havnemuligheter.
I 1997: Sporadisk drift ut 1997, så antagelig nedlagt.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 573566 Y-koord: 6601472

Betydning :
Dom. bergart : Kalkstein
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 06.02.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse