PUKKDATABASEN

Forekomstområde 1871 - 530
Andøy (1871) kommune, Nordland (18) fylke.
Navn på forekomstområdet: Bleik gabbro
(Sist oppdatert 29.jun.2010)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Andenes (1233-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 537957 Y-koord: 7684245
Ressurs
Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Massetaket er et lite steinbrudd i en gabbroforekomst. Bergarten er tett, middelskornig, homogen og mørk. I massetaket er den nokså oppsprukket. Kvaliteten er meget god og innfrir de fleste krav til vegformål (ÅDT<15.000).

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 33
X-koord: 538038 Y-koord: 7684291

Betydning :
Dom. bergart : Gabbro
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse