PUKKDATABASEN

Forekomstområde 101944
Kristiansand (4204) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Ringknuten pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kristiansand (1511-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 443381 Y-koord: 6446778
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger inne i Kristiansand by. Fjellet er en blanding av bergartene granitt og biotittgneis. Granitten er lys rød og middels- til grovkornet med relativt hyppige innslag av store feltspatkrystaller. Biotittgneisen er mørk grå og har granittisk sammensetning, dels med biotittrike soner. Feltspat kan forekomme som større eller mindre øyer. Etter endt uttak er det planer om at arealet skal bli havneområde. Biotittgneis som representerer en mer mafisk bergart (amfibolittisk ledd) i en suprakrustalserie. Ofte med porfyroblaster av feltspat, cm-store. Bergarten ligger lagvis i granitt med fall ca. 30 grader ut mot sjøen.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 443397 Y-koord: 6446762

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversiktsbilde av uttaket


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse