GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102112
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Berg
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åseral (1412-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 408088 Y-koord: 6498442
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasse, sterkt bebygd, Åseral sentrum.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 117113 m2.
Volum : 234225 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 40%
Bebygd : 60%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse