GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102140
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Håvestøl
(Sist oppdatert 19.aug.1986)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åseral (1412-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 418018 Y-koord: 6506912
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av sand og er for finkornig for bruk til veiformål. Til ulike private og mindre støpearbeider kan massene benyttes. Forekomsten er for det meste oppdyrket og uttak i større målestokk synes ikke aktuelt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 39445 m2.
Volum : 394452 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 10% Grus : 10%
Skog : 10% Sand : 90%
Bebygd : 80%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 418018 Y-koord: 6506912

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse