GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102150
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Trogetjønnmonen
(Sist oppdatert 20.aug.1986)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Austad (1412-1)
Åseral (1412-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 416875 Y-koord: 6494828
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsatt materiale med maksimalt 2 m over grunnvannsnivå. Massene består av sand og fin grus. Uttak er kun aktuelt til lokale formål. Storparten av forekomsten er oppdyrket med noe skog i kantene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 417028 Y-koord: 6494902

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse