GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102196
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvås
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hægebostad (1411-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 394262 Y-koord: 6459259
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lave elvesletter ved Kvås med sand og grus. Hele området består av dyrka mark eller bebyggelse. Noe høyere nivåer i nord ved innsnevringen av dalen. Forekomsten er ikke av interesse for større uttak, men masser til private formål kan være aktuelt å ta ut. I lia over elvesletta kan i partier finnes morene med noe mektighet over fjellet.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse