GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103628
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gya
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ørsdalsvatnet (1312-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345380 Y-koord: 6497807
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et stort elvedelta i østenden av Gyavatnet. De høyeste terrassene, der bebyggelsen ligger, er opp til 3 meter over elvenivå. Nord for elva stikker det opp fjell innenfor forekomsten. Snitt i elvekanten tyder på at materialet består av grov grus. Begrenset mektighet over elvenivå gjør at forekomsten er mindre interessant for store uttak av sand og grus. Hele forekomsten er dyrket.


Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Delta

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse