PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103658
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellvik
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Egersund (1211-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 320038 Y-koord: 6488221
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er en mindre ås og består av bergarten anortositt. Den inneholder tre fargevarianter som alle synes å være middelskornet. En hvit variant synes å utgjøre ca. 60% av volumet, mens en lys- til mellomgrå variant utgjør ca. 40%. I tillegg finnes en grønn type (bilde) som opptrer i ganger og har en svært liten volumandel. Vurdert ut fra boresynk er den hvite noe svakere mekanisk sett enn den grå. Ca. halvparten (3 mill. tonn) av forekomsten er tatt ut. Pukkverket ligger ca. 9 km fra Egersund, knapt 2 km fra jernbanen og 3 km fra kai i Hellevik. Det blir eksportert stein til Danmark og Tyskland. Produktnavnet er Hellviksplitt. Bergarten tilhører en større anortosittkropp. Den er massiv men er blitt utsatt for omfattende omvandling slik at betydelige deler av bergarten har en lysere farge. De uomvandlede delene forekommer i uregelmessige kropper og er oftest krysset av lysgrønne ganger. Noen få skjærsoner sees i bergveggene, men har liten betydning for drift eller kvalitet. Det er ingen begrensning mot dypet.

Det er tatt prøver av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i Rogaland i 1990. Ytterligere prøvetaking i 1998.

Bilder
1. 0versikt over bruddområdet

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 319959 Y-koord: 6488032

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Anortositt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Av bruddet
2. Detalj med grønn bergart
3. Foredling og lasting


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse