GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103664
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ims
(Sist oppdatert 19.okt.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325299 Y-koord: 6533072
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvterrasse med terrasseflate ca. 45-50 moh. Materialet består av sortert sand og grus med en del blokk i overflata. Fjell i dagen ved foten av terrassen begrenser mektighet og volum. Forekomsten er ikke interessant for kommersiell drift.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325298 Y-koord: 6533071

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse