GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103666
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høle
(Sist oppdatert 10.okt.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327784 Y-koord: 6532051
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ei breelv-/elveslette gjennomskåret av Høleåna. Snitt mot elva viser sorterte masser av sand/grus. Ingen snitt viser massesammensetning på den store flata ved Høle. Trolig sortert sand/grus, men massesammensetning og mektighet er usikker. Forekomsten er ikke særlig aktuell for kommersiell drift.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning
: Elveavsetning

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse