GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103668
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hogstad
(Sist oppdatert 28.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317566 Y-koord: 6533005
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en moreneavsetning med haugete overflate mellom Lutsivatnet og Riskafjorden med mye blokk i overflata. Grusige masser med stein i masssetakene, men trolig siltig morene mot dypet. 5 nedlagte massetak som alle har begrenset gravedybde i forekomsten. Usikker avgrensing og mektighet. Fjellknauser stikker opp innenfor omrisset i østre deler av forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317039 Y-koord: 6530562

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317669 Y-koord: 6531041

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 318049 Y-koord: 6531532

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 318369 Y-koord: 6532871

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 318988 Y-koord: 6533782

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 318648 Y-koord: 6532525

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse