GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103670
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vatne
(Sist oppdatert 28.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 314781 Y-koord: 6529257
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning med terrasseflate ca. 110 m o.h. ved skytebanen på Sandbakken. Det er 2 massetak i forekomsten som begge viser snitt med ensgradert sand i hele profilet. Mektigheten er trolig stor, med siltige masser mot dypet. Forekomsten er bebyggd, og uttak er derfor ikke aktuelt. På toppen er det anlagt skytebane.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Grus : 2%
Sand : 98%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 314579 Y-koord: 6529272

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 2%
Sand : 98%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 314929 Y-koord: 6529381

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse