GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103672
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Foss-Vatne
(Sist oppdatert 28.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317660 Y-koord: 6526561
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse øst for utløpet av Kyllesvatnet. Terasseflata ligger 40-45 moh. og dette er om lag 10-15 m over vann-nivået i Kyllesvatnet. Noen høyere terrassenivå øst i forekomsten. Materialet i hovedterrassen består av ca. 1.5 m steinig grus over sortert sand og grus. Massene kan benyttes til ulike tekniske formål. Mye av forekomsten er imidlertid oppdyrket og bebygd.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 231198 m2.
Volum : 1155991 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Stein : 10%
Dyrka mark : 90% Grus : 35%
Sand : 55%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317659 Y-koord: 6526561

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde tatt fra toppen av massetaket mot nord.

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 35%
Sand : 55%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317989 Y-koord: 6526620

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317839 Y-koord: 6526716

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Milde av massetaket sett mot øst.

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse