GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103678
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråstein
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 315199 Y-koord: 6522261
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i grusig morene med noe stein og blokk øst for Bråstein. Det ligger tilsvarende masser langs dalsiden.

Avsetning
Type(r) : Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 315199 Y-koord: 6522261

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse