GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103682
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Seldal
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 326299 Y-koord: 6525691
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et breelvedelta ut mot Seldalsvatnet. Mye stein i overflata. Ingen snitt viser sammensetningen mot dypet. Forekomsten kan inneholde masser egnet for veg- og betongformål og dermed være viktig som ressurs, men dette må undersøkes nærmere. Forekomsten er oppdyrket.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 134943 m2.
Volum : 269886 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse