GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103684
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyni
(Sist oppdatert 20.okt.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324982 Y-koord: 6524875
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av 2 små erosjonsrester av breelvmateriale mellom Svikusvatnet og Seldalsvatnet. Usikker massesammensetning og mektighet. Haugete overflate. Forekomsten er ikke interessant for større kommersielle uttak, men deler av forekomsten kan ha lokal interesse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 84929 m2.
Volum : 254789 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Dyrka mark : 95%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse