GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103690
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helgaland
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313489 Y-koord: 6523361
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en blokkrik/steinrik moreneavsetning med mye finstoff. For å utnyttes fornuftig må massene foredles ved knusing og sikting. Deter i dag ikke interessant å ta ut masser herfra.

Avsetning
Type(r) : Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313489 Y-koord: 6523361

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse