GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103692
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bråstein
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 314135 Y-koord: 6522133
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består avdårlig sortert breelv-/elvemateriale med mye blokk og stein i overflata, forøvrig mye sand. Trolig bare egnet til fyllmasse. Mest materiale i terrassen ved Møgedal og på høyden ved Bråstein. Massene kan brukes som fyllmasse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Elveslette

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 314009 Y-koord: 6522111

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313458 Y-koord: 6521761

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse