GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103694
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Figgjo
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316177 Y-koord: 6520589
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en haugformet breelv-/moreneavsetning med store variasjoner i materialsammensetning og sortering. De 2 største haugene er med i volumanslaget. E-39 krysser avsetningen og begrenser uttaksmulighetene til øversiden av vegen. Massene kan benyttes til alle aktuelle kommunale formål som fyllmasse ol..


Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 132415 m2.
Volum : 529660 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 15% Blokk : 2%
Annet : 25% Stein : 13%
Dyrka mark : 30% Grus : 20%
Bebygd : 30% Sand : 65%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316599 Y-koord: 6520411

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 13%
Grus : 20%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 315749 Y-koord: 6520971

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde tatt mot nordvest av området drevet inn i fjell.t
2. Bilde tatt mot nordøst av grustaket.

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 10%
Grus : 38%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse