GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103698
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjeveland
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 308509 Y-koord: 6523371
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et lite massetak i morenemasser. Forekomsten er uinteressant i ressurssammenheng.

Avsetning
Type(r) : Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 308509 Y-koord: 6523371

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse