PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103702
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Velde pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316448 Y-koord: 6527591
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er en ås vest for Kyllesvatnet. Bergarten er en grå, massiv, middelskornet granitt, stedvis med antydning til gneisstruktur. Oppsprekkingen er moderat i øvre halvdel av stuffen, liten i nedre halvdel. Avstand til Sandnes er ca. 6 km. Pukkverket synes ikke å være i konflikt med omgivelsene. Strøk/fall-målingen er tatt på en viktig sprekkeretning i bruddet. Ellers er bergarten uten klar lagdeling, men med svak foliasjon. Svært homogen bergart med bare noen få mørke trekk. Meget viktig pukkverk i forsyningen av knuste steinmaterialer i hele regionen.

Bilder
1. Velde Pukk
2. Oversikt over bruddet.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316459 Y-koord: 6527401

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Granitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Fra inngangen til bruddet.
2. Bilde av stuffen med tre pallhøyder sett mot nordøst
3. panorama av bruddet i 2011


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse