GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103732
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Austrheim
(Sist oppdatert 05.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ørsdalsvatnet (1312-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357058 Y-koord: 6489212
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lite massetak i en moreneavsetning øst for Austrheim. Avsetningen er ikke befart.


Avsetning
Type(r) : Morene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357058 Y-koord: 6489212

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse