GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103750
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Torvlehalsen
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjerkreim (1212-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338212 Y-koord: 6514357
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av erosjonsrester av breelvavsetning vest for Ytre Vinjevatnet. Toppflata på begge terrassene er ca. 200 moh. Dette korresponderer med høyden av Veenterrassen. Det er sortert sand og grus i avsetningen. Forekomsten inneholder egnede masser for ulike tekniske formål, men beliggenheten gjør utnyttelsen mindre interessant.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 40071 m2.
Volum : 400710 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 40% Grus : 40%
Skog : 60% Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338318 Y-koord: 6514651

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse