GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103830
Klepp (1120) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Reve
(Sist oppdatert 25.jun.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nærbø (1212-3)
Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 298173 Y-koord: 6518155
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en rekke strandvoller og vasket morenemateriale med høyt innhold av stein og blokk sør for Reve. Vollene er inntil 3 m høye og inneholder materiale av godt rundet stein og sand med bimodal kornfordeling. Forekomsten ligger inn til et landskapsvernområde. Forekomsten har vært viktig i forsyningen av knuste tilslagsmaterialer i distriktet, men uttakene er nå avsluttet og området tilbakeført til jordbruksformål.

Avsetning
Type(r) : Strandavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 10% Grus : 20%
Dyrka mark : 90% Stein : 30%
Sand : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297839 Y-koord: 6518932

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Grus : 20%
Stein : 30%
Sand : 40%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 298379 Y-koord: 6517702

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 15%
Stein : 25%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse