GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103876
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tangjen
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354424 Y-koord: 6524337
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elveslette med mye stor blokk i overflata. Trolig liten mektighet. Hele forekomstarealet er beitemark. Ubetydelig grusressurs som er lite interessant for uttak.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse