GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103886
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedre Maudal
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345838 Y-koord: 6515936
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morene. Massene inneholder en del blokk. Massetaket forsyner trolig gårdene omkring med vei- og fyllmasser og har kun lokal interesse.

Avsetning
Type(r) : Morene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345837 Y-koord: 6515936

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse