GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103888
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Molaug
(Sist oppdatert 15.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347547 Y-koord: 6525793
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Forekomsten innerst i Frafjorddalen består av ei stor flomskredvifte sør for dalen ved Kommedal, to breelvterrasser ved Håland og Brådland og lavereliggende elvesletter. Det e rtatt ut store mengder fra flomskredvifta, men uttakene er nå avsluttet og massetaksarealet istandsettes. Det er også muligheter for masseuttak i de to breelvterrassene.

Avsetning
Type(r) : Flomskredmateriale Form(er) : Vifte
: Breelvavsetning : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 273506 m2.
Volum : 2188051 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 40% Blokk : 5%
Dyrka mark : 60% Grus : 15%
Stein : 20%
Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347061 Y-koord: 6525450

Betydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser

Bilder
1. Bilde av uttaksområdt sett mot sørvest.

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Grus : 15%
Stein : 20%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse