GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103890
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Frafjord
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344423 Y-koord: 6525771
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av elvesletter på begge sider av Frafjordåna. Noen få, små breelvterrasser ligger på 20-25 m oh., og muligheten for videre uttak er knyttet til disse. Mesteparten av den drivverdige delen av forekomsten er tatt ut og planert. Stort foredlingsanlegg for sand og grus ved sjøen. Uttakene i Frafjord er nå avsluttet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 94761 m2.
Volum : 568562 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 20%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343314 Y-koord: 6525499

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse