GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103892
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Giljabekken
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343019 Y-koord: 6520721
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Moreneforekomst øst for Gilja. Grusig morene hvor det er tatt ut noe masse til private lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Morene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343019 Y-koord: 6520721

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse