GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103896
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dirdal
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339703 Y-koord: 6523295
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en dalfylling med breelvavsatt sand, grus og stein. Materialsammensetningen varierer en del, men massene er egnet for knusing til tekniske formål. Det er tatt ut betydelige mengder fra flere massetak i forekomsten, men det er ingen uttaksaktivitet nå og massetakene er nedlagt og rehabilitert. Det er fremdeles mulig å ta ut masser fra forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 1542909 m2.
Volum : 6171638 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 10% Blokk : 5%
Annet : 10% Stein : 10%
Bebygd : 10% Grus : 35%
Dyrka mark : 70% Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340851 Y-koord: 6521987

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 35%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339100 Y-koord: 6522853

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 0%
Stein : 5%
Grus : 40%
Sand : 55%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse