GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103900
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oltedal
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328478 Y-koord: 6523854
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Marker, stort breelvterrasse med terrasseflate i høyde 135-140 moh. (ca. 35 m høyere enn Oltedalsvannet). Massene består av et grovt topplag over skrålag av sand og grus. Det er to store uttak i øst- og sydkant av terrassen. Om lag 1/3 av volumet er utdrevet. Det øvrige arealet er dyrka opp eller bebygd. Dette er en meget viktig grusforekomst og det bør legges tilrette for en maksimal utnyttelse av ressursene.


Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 251486 m2.
Volum : 3772297 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Stein : 5%
Skog : 10% Grus : 30%
Bebygd : 20% Sand : 65%
Dyrka mark : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328641 Y-koord: 6523823

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mot nord.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328325 Y-koord: 6523859

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mot nord.

Kornfraksjoner

Blokk : 0%
Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse