GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103910
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kydland
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjerkreim (1212-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325656 Y-koord: 6508738
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning med iskontakt mellom Indre og Ytre Kylandsvatnet. Ingen snitt viser massesammensetningen. Mesteparten av forekomsten er dyrket, men en haugform midt i forekomsten er delvis skogbevokst. E-39 krysser avsetningen i vestkant. Ubetydelig grusforekomst som synes ikke aktuell for utnyttelse i dagens situasjon.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse