GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103914
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Klugevatnet
(Sist oppdatert 09.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjerkreim (1212-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 322119 Y-koord: 6515991
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i breelv-/morenemateriale ved E-39 vest for Klungevatnet. Materialet er noe sortert og inneholder alle kornfraksjoner fra finsand til blokker. Forekomsten er lite aktuelt for uttak i dagens situasjon.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 322119 Y-koord: 6515991

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse