GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103920
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmen
(Sist oppdatert 09.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317205 Y-koord: 6519092
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en nedbyggd breelvterrasse nord for Ålgård. Ikke aktuellt for uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse