GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103924
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Edland
(Sist oppdatert 09.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 318036 Y-koord: 6517118
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Moreneforekomst med grusig materiale med en del stor blokk og stein. Forekomsten utnyttes for planering til jordbruksformå, men har ingen interesse som byggeråstoffressurs.

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 55%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 318036 Y-koord: 6517118

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 55%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse