PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103926
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dirdal pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 334707 Y-koord: 6525916
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger i fjellet Kammen, mellom Ragevatnet og fjorden. Det er tidligere drevet ved gården Morka. Dette uttaket er nå avslutte og området rehabilitert. Bruddet er nå flyttet opp på fjellet, og det er drevet transporttunnel til knuseverket og utskipningsanlegget. Bergarten varierer en del. I partier opptrer en biotittgneis, middelsgrå, svakt båndet, middelskornet og med diorittisk sammensetning. Varierende glimmerinnhold. Enkelte granatførende lag. I andre deler innholder bergarten mye ortopyroksen og betegnes som en noritt. Det aller meste av produksjonen lastes direkte ut i båt (maksimalt 75.000 tonner). Det meste av produksjonen blir benyttet som ballast og overdekningsmasser for rørledninger offshore. Verket har kapasitet på 1 mill. tonn per år..


Bilder
1. Bilde 1 av foredlingsområde og utskipning
2. Bilde 2 av foredling og utskipning

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 334705 Y-koord: 6525842

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Flybilde av bruddet
2. Bilder av bruddet


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse