PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103928
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rage pukkverk
(Sist oppdatert 11.mar.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 332707 Y-koord: 6525645
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Gangbergart Dominerende bergart : Diabas
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkforekomstpå vestsiden av Ragsvatnet ca. 3 km øst for Oltedal. Det er tatt ut betydelige mengder de senere åra, men nå er uttakene avsluttet. Bergarten i bruddet varierer noe, men en diabas dominerer, men det finnes også en lys, foliert dioritt. Det bør vurderes videre uttak i dette etablerte uttaksområdet.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 332339 Y-koord: 6525270

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Diabas

Bilder
1. Oversiktsbilde over uttaksområdet.
2. Steinbruddet sett mot vest.


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse