GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103938
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erevik-vest
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330609 Y-koord: 6535681
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Liten moreneforekomst uten kommersiell interesse vest for Ereviksvatnet. Forekomsten inneholder usorterte masser med en del blokk og stein.

Avsetning
Type(r) : Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330608 Y-koord: 6535681

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse