GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103942
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stavtjørn
(Sist oppdatert 14.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338199 Y-koord: 6532711
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemateriale øst for Stavtjørn. Massetaket er nedlagt og forekomsten har ingen betydning i ressurssammenheng.

Avsetning
Type(r) : Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338199 Y-koord: 6532711

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse