GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103948
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvednamoen
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 336829 Y-koord: 6528941
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en elveterrasse nord for Espedalsåna. Det er ingen snitt som gir innsyn i massene, men trolig er det sortert sand og grus med begrenset mektighet. I overflata er det stor blokk. Forekomsten vurderes som mindre viktig i ressurssammenheng.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 72552 m2.
Volum : 217656 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse