GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103956
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørnalia
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344308 Y-koord: 6536112
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en del av en moreneavsetning i Bjørnalia. Noe lagdelt, men usortert materiale med kantet stein. Forekomsten kan benyttes til enklere lokale formål, men har ingen interesse som ressurs.

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344308 Y-koord: 6536112

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse