GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103960
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Strandavatn
(Sist oppdatert 08.jun.1989)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lysekammen (1313-2)
Lyngsvatnet (1313-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 362590 Y-koord: 6553648
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning vest for Strandavatn. Størst volum sør i forekomsten hvor det er utviklet markert terrasse ca. 40 meter høyere enn vannivået i Strandavatnet. Nordlige del av forekomsten er mer haugete og myrlendt. Forekomsten inneholder godt rundet og sortert sand og grus. Forekomsten ble ikke befart i 1997 og 2006. Beliggenheten gjør at forekomsten kun har lokal interesse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 154923 m2.
Volum : 774613 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Grus : 20%
Annet : 95% Sand : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 362518 Y-koord: 6553611

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse