GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103962
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lyse
(Sist oppdatert 08.jun.1989)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lysekammen (1313-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 367241 Y-koord: 6549123
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er ei elveslette på begge sider av elva ved Lyse. Noen terrassenivå ligger mer enn 2 meter over elvenivå, ved Lyse gård og helt øst i forekomsten. Mye stein i overflata. Massene er trolig stein- og blokkrike. Forekomsten ble ikke befart i 1997 og 2006, og beliggenheten tilsier at forekomsten kun har lokal interesse.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 183070 m2.
Volum : 366140 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Annet : 40%
Dyrka mark : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse