GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103978
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jørpeland
(Sist oppdatert 22.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strand (1213-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 328989 Y-koord: 6546622
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er helt nedbygd og helt uten verdi som sand og grusressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 144991 m2.
Volum : 289981 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 5%
Bebygd : 95%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse