GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103986
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Regnåni
(Sist oppdatert 04.okt.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strand (1213-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330878 Y-koord: 6551322
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er liten og må undersøkes nærmere for å bestemme egenskapene til tekniske formål. Området er ubebygd skogsområde.En liten spadegravd sjakt viser at materialet sannsynlivis er dominert av vekslende lag med sand og grus. Nytt uttaksområde nær ved kan indikere utnyttbare masser og en meget viktig ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 20185 m2.
Volum : 121110 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse